Protea Hotel Midrand

 1791 assesserings
Ext 20, 14th Rd, Noordwyk, Midrand, 1685, South Africa
Uur 
Oop tot 23:59  meer
+1
Sosiale Media 
Stad: Midrand
Omgewing: Noordwyk
Administratiewe streek: Gauteng
Land: Suid-Afrika

Oor

Protea Hotel Midrand is in Midrand geleë. Protea Hotel Midrand is betrokke in Ander akkomodasie, Buffets, Restaurante, Besigheidsdienste, Hotelle en motelle aktiwiteite. Jy kan die maatskappy skakel by 011 318 1868. Jy kan meer inligting oor Protea Hotel Midrand by www.marriott.com kry. Jy kan die maatskappy kontak deur 'n e-pos aan te stuur.
Hotel Rating
4
Kredietkaarte
Ja, Check, Debietkaart
Wi-Fi
Ja
Rolstoel toeganklik
Ja
Goed vir kinders
Ja
Kategorieë:Hotelle en motelle, Restaurante en mobiele voedseldiensaktiwiteite, Organisasie van konvensies en skoue, Buffets, Korttermyn akkomodasie aktiwiteite.
ISIC Kodes:5510, 5610, 8230.

Betrokkenheid by sosiale media

Hoeveelheid van hersienings oor tyd vir Protea Hotel Midrand

1791 assesserings

250250500500750750100010001250125015001500201520162017201820191513.96408.43201551188.48400.032016135363.0380.452017820537.52220.7320181732712.048.08201924188.48406.33201637363.0403.3201741537.52402.362018GoogleFoursquare

Gemiddelde beoordeling oor tyd vir Protea Hotel Midrand

Resensies oor tyd

1122334455201520162017201820193.954.08102.9820154196.38101.3520164338.69101.3520174.1481.099.7120184.2623.3198.0820193.3259.0112.7920163.5401.31109.5220173.35543.62111.972018GoogleFoursquare

Google-gradering volgens aantal sterre

Google

0100200300400500600700800826380.0112.35581271.6289.68217110.6167.05137.1844.325739.8321.651 stergradering2 stergradering3 stergradering4 stergradering5 stergradering

Aantal Foursquare-aanmeldings oor tyd

Foursquare

10010020020030030040040050050060060070070080080090090010001000201420162017201879913.9689.042014950246.6533.5820161001479.3514.8520171021712.047.52018

Facebook betrokkenheid

Facebook se betrokkenheidskoerse vir hou van, aanmeld, besoeke en resensies vir Protea Hotel Midrand.

020406080100120140160180200220240260272380.0192.121838.877.88Resensies (4.8/5)Hou

Sosiale Media-Voere

Ander akkomodasienaby Protea Hotel Midrand

Vind Soortgelyke Besighede Naby
Redigeer besigheid