JR Car Wash

 6 assesserings
Waverley Centre, Torbet St, Noordhoek, Bloemfontein, 9301, South Africa
Uur 
Vandag · 08:00 - 15:00 meer
Sosiale Media 
Stad: Bloemfontein
Omgewing: Noordhoek
Administratiewe streek: Vrystaat
Land: Suid-Afrika

Oor

JR Car Wash is in Bloemfontein geleë. JR Car Wash is betrokke in Karwas en Detail aktiwiteite. Jy kan die maatskappy skakel by 082 694 2145.
Kategorieë:Karwas en Detail.
ISIC Kodes:4520.

Betrokkenheid by sosiale media

Hoeveelheid van hersienings oor tyd vir JR Car Wash

6 assesserings

224466201820192192.12374.1520186547.88228.02019Google

Gemiddelde beoordeling oor tyd vir JR Car Wash

Resensies oor tyd

1122334455201820195192.12103.020184.7547.88108.942019Google

Google-gradering volgens aantal sterre

Google

0123455380.0112.35014.6289.68187.6967.0014.6244.32014.6221.651 stergradering2 stergradering3 stergradering4 stergradering5 stergradering

Karwas en Detailnaby JR Car Wash

Vind Soortgelyke Besighede Naby
Redigeer besigheid