ປຳ້ມຸກດາ

 2 assesserings
ບ້ານກ້ວຍຫິຍລາດ ເມີອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, Laos
Sosiale Media 
Stad: Bolikhamxai
Administratiewe streek: Bolikhamxai
Land: Laos

Oor

ປຳ້ມຸກດາ is in Bolikhamxai geleë. ປຳ້ມຸກດາ is betrokke in Petrolstasies aktiwiteite. Jy kan die maatskappy skakel by 020 97 986 201.
Kategorieë:Groothandel van brandstof in spesialiswinkels.
ISIC Kodes:4730.

Betrokkenheid by sosiale media

Petrolstasiesnaby ປຳ້ມຸກດາ

Vind Soortgelyke Besighede Naby
Redigeer besigheid